DeleteDocumentNoUI Fonksiyonu

Tanım


Bellekte, ekranda gösterilmeden yaratılmış uygulamayı sonlandıran, kapatan fonksiyondur. Sonlandırılmak istenen uygulama, CreateDocumentNoUI fonksiyonu ile yaratılmış olmalıdır.

Kullanım Şekli


Set DocumentNesnesi = Document.DeleteDocumentNoUI(UygulamaKodu, DökümanAdı)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

UygulamaKodu

Bellekte çalışması sonlandırılacak olan Dinamo ERP uygulama kodu. Uygulama kodlarını, uygulamanın çalıştığı pencere başlığında bulabilirsiniz. Örneğin Cari Hesap Kartı uygulamasını çalıştırdığınızda, pencere başlığında gerek uygulamanın adını,  gerekse de uygulama kodunu (CARI00) görebilirsiniz.

DökümanAdı

Sonlandırılacak uyg ulamaya verilmiş olan ad. Bellekte, aynı uygulamadan birden fazla yaratıldığında, doküman adı kullanmak zorunludur. Sadece bir tane yaratılacaksa, boş bile bırakılabilir.

Geri Dönen Değerler


Bellekte var olan, DökümanAdı verilen uygulama sonlandırılır. Herhangi bir değişkene atanarak kullanılabilir.

Hatırlatmalar


Sadece yazılımda tanımlı olan uygulama kodları kullanılabilir.

Fonksiyon adındaki NoUI harfleri No User Interface kelimelerinden gelmektedir.

Bellekte, sadece CreateDocumentNoUI fonksiyonu ile yaratılmış olan uygulamalar yok edilir.

Örnek


Sub Makro1()

       CariKod = Trim(CARI20T.KOD(CARI20T.GetCurrentRow()))

       UygulamaKodu = "CARI00"

       Set DocC002014 = Doc.CreateDocumentNoUI(UygulamaKodu,"TCARI002014")

       Set DocC002016 = Doc.CreateDocumentNoUI2(UygulamaKodu,"TCARI002016","TEST_2016")

       RetCode = DocC002014.Load_Voucher(CariKod)

       Set CH002014 = DocC002014.GetTableObject("CARI00")

       Mesaj = "TEST 2014        firmasında " & CariKod & "cari hesap kodunun ilgili kişisi : " & CH002014.KONTAKTNAME_1

       RetCode = DocC002016.Load_Voucher(CariKod)

       Set CH002016 = DocC002016.GetTableObject("CARI00")

       Mesaj = Mesaj & Chr(13) & "TEST 2016        firmasında " & CariKod & "cari hesap kodunun ilgili kişisi : " & CH002016.KONTAKTNAME_1

         retcode = DocC002014.LoadEmpty_Voucher

       retcode = Doc.DeleteDocumentNoUI(UygulamaKodu, "TCARI002014")

         retcode = DocC002016.LoadEmpty_Voucher

       retcode = Doc.DeleteDocumentNoUI2(UygulamaKodu,"TCARI002016","TEST_2016")

       Doc.Msgbox(Mesaj)

End Sub
Yukarıdaki örnek makro, cari hesap fişinde çalışacak şekilde tanımlanmıştır. Kullanıcı üzerinde bulunduğu satırda makroyu çalıştırdığında, satırdaki cari hesabın kartınının gerek çalışılan firma (TEST_2014) ve gerekse de başka bir firma (TEST_2016) veritabanına bağlanarak KONTAKTNAME_1 adlı alanın değeri sorgulanmıştır. Aşağıdaki ekran görüntülerinde, ilgili cari kartın her iki firmadaki durumlarını görebilirsiniz. Örnek makro, hatasız çalıştığında sonucu, aşağıdaki mesaj kutusunda verilmiştir. Daha sonra her iki uygulamada yaratılma şekillerine göre sonlandırılmıştır. Sonlandırma satırında, direct ana uygulama (doküman) nesnesi olan Doc kullanılmıştır. Sonlandırma işleminde, diğer uygulama nesneleride kullanılabilinirdi. Yazılım, sonlandırma işleminde DökümanAdı parametresi ile kullanıcı tarafından verilen adı kriter olarak kullanır.

Paylaşım Makrosu