CreateSObject Fonksiyonu

Tanım


Yazılımın sahip olduğu nesneleri, uygulama içinde çağırmak için kullanılan bir fonksiyondur. Windows nesneleri bu fonksiyonla çağrılamazlar. Bu yöntemle çağrılan nesnelerin yönetimi; yazılma yani uygulama geliştiricisine aittir. Örneğin, uygulama geliştiricisi nesneyi sonladırmazsa; ilgili uygulamadan tamamen çıkana kadar nesne bellekte kalır.


Yazılımın ana nesnesi olan Document (uygulama) nesnesi ile beraber bazı nesneler, bu fonksiyonla yaratılmaz. Bu nesneler için değişik metot ve fonksiyonlar mevcuttur.

Kullanım Şekli


Set Nesne Değişkeni = Document.CreateSObject( NesneAdı)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

NesneAdı

Çağrılmak istenen ve yazılım sahip olduğu nesnenin adı. Dinamo ERP yazılımın sahip olduğu ve bu fonksiyonla yaratılabilecek nesneler aşağıdadır:

“PrintEngineOutput” : Printer çıktıları için kullanılan nesne.

“Chart” : Grafik oluşturmak için kullanılan nesne.

“WaitCursor” : Ekranda meşgul simgesi gösteren nesne.

“StatusBarMessage2” : Durum çubuğunda mesaj yaratma nesnesi.

“BatchErrorMode” : Toplu uyarı, hata veya mesaj nesnesi.

“DocumentMode” : Uygulama çalışma şekli nesnesi.

“Object_CleanUp” : Kendisi ile baraber başka bir nesneyi de yok eden nesne.

“Object_State” : Kendisi yok olurken, başka bir nesneyi eski durumuna getiren nesne.

“CodeList” : Kod listeleri yaratılmak için kullanılan nesne.

“d7Date” : Tarih nesnesi.

“d7DateTime” : Zaman nesnesi.

“Parameters” : Çeşitli ve sabit olmayan şekilde olan parametreler nesnesi.

“FieldDefinition” : RowSet'lerin alanları nesnesi.

“Query” : Esnek raporlama programı tarafından kullanılan sorgulama nesnesi.

“JoinSet” : Esnek raporlama programı tarafından kullanılan tablo join nesnesi.

“Data_Entry_Mode” : Veri giriş şeklini geçici olarak değiştiren (GUI, XML vs) nesne.

“HTMLOutput” : HTML olarak rapor çıktısı üretmek için kullanılan nesne.

“ExcelOutput” : Excel'e rapor çıktısı üretmek için kullanılan nesne.

“ReportOutput” : Print Engine ile rapor çıktısı üretmek için kullanılan nesne.

“SQL_Select_Statement” : Database Engine bağımsız, Native SQL SELECT cümlesi oluşturmak için kullanılan nesne.

“SQL_Update_Statement” : Database Engine bağımsız, Native SQL UPDATE cümlesi oluşturmak için kullanılan nesne.

“SQL_Delete_Statement” : Database Engine bağımsız, Native SQL DELETE cümlesi oluşturmak için kullanılan nesne.

“SQL_Update_Statement” : Database Engine bağımsız, Native SQL UPDATE cümlesi oluşturmak için kullanılan nesne.

“SQL_Auto_Transaction” : Native SQL işlemlerinde, kullanılan bir nesne.

“Edrawings” : E-Drawing nesnesi.

“HTML_Document” : HTML formatlamak için kullanılan nesne.

“BatchUpdateMode” : Toplu işlemlerde hesaplamaları, önce optimize ederek sonrada topluca yapan nesne.

Geri Dönen Değerler


NesneAdı parametresinde verilen, nesneyi yaratıp nesne değişkenine atar.

Hatırlatmalar


Yaratılan nesneyi, sonlandırmak için nesnenin atandığı değişken iptal edilmelidir. Set Nesne Değişkeni = Nothing” komutu nesnenin iptalini sağlar.

Örnek


Sub Makro1()

       Dim Wait

       Set Wait = Doc.CreateSObject("WaitCursor")        

       For i = 1 to 10

               Doc.Sleep(100)        

       Next        

       Set Wait = Nothing

End Sub
Yukardaki örnekte, yazılımın sahip olduğu WaitCursor nesnesi Wait adlı değişkene atanmıştır. Daha sonrada nesne, “Set Wait = Nothing” komutu ile sonlandırılmıştır.

Paylaşım Makrosu