WaitCursor Nesnesi

Tanım


Bir uygulamada; yapılan işlem bitene veya nesne sonlandırılana kadar ekranda, bilgisayarın meşgul olduğunu gösteren simgeyi (bekleme imleci) göstermeye yarayan nesnedir. Bekleme imleci işletim sistemine ve ayarlarına göre, bir kum saati veya dönen çark şeklinde olur.


Dinamo ERP’ye özgü bir nesne olduğundan, yazılımın ana nesnesi Document’in, nesne yaratma metodu (CreateSObject) kullanılmalıdır. Nesnenin sahip olduğu herhangi bir fonksiyon, metod veya eleman bulunmamaktadır.


Yaratılma Şekli

Set WaitCursor Nesnesi = Document.CreateSObject("WaitCursor")


Geri Dönen Değerler

Bir nesne olduğu için herhangi bir geri dönen değeri yoktur.

Hatırlatmalar

WaitCursor nesnesi, uygulamada bir değişkene atandığı yerden itibaren sonladırılana veya içinde bulunduğu prosedürün (Sub) bittiği ana kadar etkisini gösterir.

Sonlandırmak için nesnenin atandığı değişken iptal edilmelidir. “Set WaitCursor Nesnesi = Nothing” komutu nesnenin iptalini sağlar.


Örnek


Sub Makro1()

       Dim Wait

       Set Wait = Doc.CreateSObject("WaitCursor")        

       For i = 1 to 10

               Doc.Sleep(100)

       Next        

       Set Wait = Nothing

       Doc.MsgBox("İşlem Tamamlandı.")

End SubYukarıdaki örnekte, WaitCursor nesnesi Wait isimli değişkene atanmış ve atama yapıldığı andan itibaren devreye girip ekranda meşgul simgesini göstermeye başlamıştır. WaitCursor nesnesi görevini; “Set Wait = Nothing” satırı ile sonlandırılana kadar yapacaktır.