IsNumericString Fonksiyonu

Tanım

Kendisine verilen değişken bir bilginin, nümeric olup olmadığını sorgulayan fonksiyondur. Negatif (-) işaret ve ondalık işaret (.) karakterleri de sorgulamada nümerik karakter oalrak gösterilebilir. Eğer verilen bilginin tümü nümerik karakterden oluşuyorsa True, nümerik karakter olmayan herhangi bir karakter var ise de False değerlerini geri döner.


Kullanım Şekli


Değişken = Document.IsNumericString(DeğişkenBilgi, Ondalıkİşaret, Negatifİşaret)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

DeğişkenBilgi

İçinde nümerik olamayan bir karakter olup olmadığı sorgulanan bilgi. Herhangi türden (nümerik, karakter, tarih vs.) bir bilgi olabilir

Ondalıkİşaret

Ondalık işareti olan Nokta (.) karakteri nümerik sayılacak mı? İki seçeneği vardır.

1 : Nokta karakteri nümerik olarak değerlendirilecek.

0 : Nokta karakteri nümerik olarak değerlendirilmeyecek.

Negatifİşaret

Negatif  işareti olan Eksi (-) karakteri nümerik sayılacak mı? İki seçeneği vardır.

1 : Eksi karakteri nümerik olarak değerlendirilecek.

0 : Eksi karakteri nümerik olarak değerlendirilmeyecek.

Geri Dönen Değerler


Verilen bilgi nümerik karakterlerden oluşuyorsa True, oluşmuyorsa e False değeri geri dönülür. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.


Hatırlatmalar


Hatalı parametre değerlerinde hata mesajı üretir. Fonksiyon, boş değer geri döner.


Örnek


Sub Makro1()

       KullaniciKodu = Doc.Getd7UserName()

       KullaniciAdi = Doc.GetDbFieldValue("UDEF","AD_SOYAD",KullaniciKodu,"")

       Mesaj = "Kullanıcı Kodu : " & KullaniciKodu

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "Kullanıcı Adı  : " & KullaniciAdi

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örnekte, aktif program kullanıcısının kodu elde edildikten sonra, GetDBFieldValue fonksiyonu ile kullanıcının ad soyadı elde edilmiştir. UDEF tablosu, satır tipi (transacational) bir tablo olmadığından artikel numarasına ihtiyaç duyulmamıştır.

Paylaşım Makrosu