GetRecCount Fonksiyonu

Tanım


Var olan bir RowSet nesnesinin sahip olduğu kayıt sayısını geri dönen bir fonksiyondur. RowSet nesnesi olmayan bir değişkenle kullanılırsa hata verir. Eğer kayıt sayısı sıfır (0) dönüyorsa; RowSet nesnesinin var olduğu ama iç inde hiçbir kayıt (row) olmadığı sonucu çıkartılmalıdır.

Kullanım Şekli


Değişken = RowSet Nesnesi.GetRecCount()

Ana Nesne


RowSet nesnesinin elemanıdır. Bir RowSet nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Rowsetin sahip olduğu kayıt sayısı, tam sayı cinsinden geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar


Eğer RowSet herhangi bir kayıta sahip değils, sıfır (0) değeri geri dönülür.

GetRowCount fonksiyonu ile aynı işleve sahiptir.

Örnek


Sub Makro1()

       Kriter = "KOD>'SI'&KOD<'SZ'"

       Set C00 = Doc.Select1("ABC001","CARI00",Kriter,"",-1)

       ToplamSaticiSayisi = C00.GetRecCount()

       Mesaj = "Sistemdeki Toplam Satıcı sayısı =  " & ToplamSaticiSayisi

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örnekte, Select1 fonksiyonu ile veritabanından okunan kayıtlarla oluşturulmuş olan, bellekte “ABC001” adı ile saklanan C00 rowset değişkeninin kayıt sayısı sorgulanmıştır. Örnek sonucu, aşağıdaki mesaj kutusunda  görülmektedir.
Paylaşım Makrosu